Overení profesionáli – FlexiExperta si vyberiete na základe referencií a hodnotení klientov

- blindspot

Ako je to možné, že na platforme FlexiExpert sú overení profesionáli? Skúsenosti FlexiExperta platforma hodnotí na základe referencií uvedených pri registrácii. Náš tím overuje referencie cez osobné e-maily alebo telefonicky na uvádzaných kontaktoch.

Overenie referencií je vstupenkou do komunity FlexiExpertov

Tak to je aj v prípade Ferdinanda a Eriky. V prvom rade si pozrieme a preveríme ich profily na sociálnej sieti  Linked In. Je teda dôležité, aby ste si vytvorili aktuálny a dobre spracovaný profil na tejto sociálnej sieti. Taký, ktorý poskytuje jasný prehľad o tom, akú prax expert má a aké skúsenosti vo svojom profesionálnom živote získal. Zaujímavé sú tiež rôzne ocenenia a rankingy, dobrovoľnícka práca a skúsenosti.

overení profesionáli na platforme FlexiExpert

Ako overujeme referencie Ferdinanda a Eriky?

Náš Ferdinand, ktorý dlhodobo funguje ako freelancer má za sebou množstvo projektov. Tie najvýznamnejšie uviedol aj ako svoje referencie na profile platformy. Tieto projekty uvádza aj vo svojom profile na Linked In a sú teda verejne dostupné. Vieme sa pozrieť čo Ferdinand uvádza, ale nebudeme priamo overovať ako Ferdinand pre ktorého klienta pracoval.

Oslovíme ľudí, ktorých Ferdinand uviedol ako kontaktnú osobu v referencii. V prípade, že informácie nebudú dostatočne dôveryhodné, požiadame o ich doplnenie. Oslovíme tiež naše vlastné kontakty, ktoré máme a spojíme s ľuďmi, ktorí mali alebo by mohli mať s Ferdinandom profesionálne skúsenosti.

Inak to bude v prípade Eriky, ktorá je zamestnaná a prostredníctvom platformy chce začať podnikať popri zamestnaní. Ako podnikateľka alebo freelancerka teda nemá za sebou históriu.  Jej referencie by teda mali byť vo vzťahu k pracovným skúsenostiam.

Určite je však zaujímavé uviesť aj skúsenosti zo spolupráce s neziskovými organizáciami, s ktorými Erika spolupracuje a pomáha im vo voľnom čase. Rovnako tak sú zaujímavé aj informácie o tom ako sa Erika vzdeláva, rozvíja prehlbuje svoje talenty a zručnosti. Aj v tomto prípade si údaje z profilu Linked In aj v registrácii na platforme overujeme cez naše kontakty. Slovensko je malé, veď to poznáte!

Niekedy prvotné informácie na overenie profesionála nestačia

Pokiaľ by sme však na základe poskytnutých údajov nevedeli overiť akú prácu a skúsenosti má za sebou profesionál, ktorý sa chce stať FlexiExpertom, požiadame o ďalšie informácie. Ak expert nemá relevantný profil na Linked In môžeme si vyžiadať zaslanie úplného cv, ktoré nám doplní chýbajúce informácie. A opäť využijeme naše vlastné kontakty na overenie skúseností a kvality spolupráce s daným expertom.

Ste overení profesionáli. Vtajte na platforme, stali ste sa súčasťou komunity FlexiExpertov

Takáto správa je vstupenkou do sveta v ktorom skúsení profesionáli využívajú a rozvíjajú svoje schopnosti a expertízu a pomáhajú klientom rásť a dosahovať ich ciele! je to nový normál, v ktorom spolu-práca priebeha na projektovej báze. A formou partnerstva na základe komerčného vzťahu. A nie vzťahu podradenosti a nadradenosti, ktorý je typický pre vzťah zamestnanca a zamestnávateľa.

Skúsenosti Ferdinanda aj Eriky sme teda vyhodnotili ako dostatočné, a tak sa môžu stať súčasťou našej platformy a komunity FlexiExpertov. Na základe overovania získajú obaja tzv. prvotné hodnotenie, ktoré sa im zobrazuje ako súčasť ich profilov na platforme FlexiExpert. Neskôr, keď sa Erika aj Ferdinand zapoja do projektov cez platformu za každý ukončený projekt získajú hodnotenie od klienta.

Ako si FlexiExperti budujú reputáciu na platforme?

FlexiExperti získavajú spätnú väzbu a hodnotenie po každej spolu-práce s klientom. Hodnotenie je povinnou súčasťou ukončenia každého projektu na platforme. Čím viac mandátov prostredníctvom platformy FlexiExpert získa a úspešne zrealizuje, tým lepšiu predstavu získavajú klienti nielen o jeho odborných kvalitách, ale tiež o jeho prístupe k práci a komunikácii.

Preto na platforme nájdete len tých najlepších overených profesionálov, ktorým môžete zveriť svoje projekty.  Vyjdite v ústrety nového normálu a využívajte príležitosti, ktoré ponúka.

Nabudúce si Erika s Ferdinandom vyberú cez platformu svoje prvé projekty. Sledujte ich príbehy s nami!