Platforma FlexiExpert je unikát pre stredoeurópsky trh

- Lucie Schweizer

Bola som sa pozrieť na akcelerátore start-upov, aby som sa presvedčila, že s platformou FlexiExpert skutočne NIE SME STARTUP. PREČO? Lebo neprinášame nové riešenia. Len riešenia, ktoré v tomto geografickom priestore ZATIAĽ nefungujú. Vo svete však áno a dávno. Vliezli sme do dverí tam, kde to zatiaľ nikto nečakal. Tu na Slovensku, pretože tu to poznáme najlepšie. A ak všetko pôjde tak, ako zatiaľ ide, tak aj v regióne strednej a východnej Európy. To je všetko.

Vytvorili sme FlexiExpert, platformu spolu-práce, digitálnej, agilnej a určenej pre expertov pre všetky oblasti biznisu.

Čím je stredoeurópsky trh iný?

Husákove deti. Vždy nám hovorili rodičia, že po revolúcii máme konečne možnosť rozvíjať sa, naberať skúsenosti, učiť sa to, čo naši rodičia nemohli. A my sme sa na to vrhli celým telom aj dušou.

Študovali, cestovali, pracovali od rána do noci. V novej porevolučnej ekonomike sme museli dohnať všetko to, čo sa na nás v rámci nového hospodárskeho usporiadania valilo. A my sme nasávali. Ako huby.

Hladní po vzdelaní, skúsenostiach, funkciách a všetkom novom.

A to nám ostalo.  Tak sme si zariadili náš pracovný život. Tak sme si nastavili naše pracovné zvyky aj zlozvyky. A stále máme drive, pretože tak sme sa to naučili.

Vyčerpáva nás? Častokrát áno. Ale ruku na srdce, keď príde nová výzva, obrátite sa jej chrbtom?

Moja skúsenosť je, že aj keď sa bránim, a otočím sa chrbtom, cítim, ako cez rameno otáčam hlavu, aby som aspoň videla, aspoň cítila, aspoň niečo. A taktiež ma vnútorne irituje, keď je niekto lepší. Nie je to závisť, ale chuť a návyk stále na sebe pracovať, stále sa zlepšovať.

Stále ešte máme drive, chceme sa skutočne učiť a posúvať ďalej

Chodíme na webináre, semináre, do škôl, na konferencie. Ale primárne tam nejdeme kvôli networkingu, ako je tomu v západnej Európe. My sa chceme niečo dozvedieť, rozvíjať sa, posúvať sa ďalej. To je to principiálne, s čím do toho ideme. To je optika, akou si vyberáme tieto podujatia, ako sa rozhodujeme.

A následne rozprávame o tom, čo sme tam počuli, čo bolo zaujímavé (alebo aj nie) a až potom o tom, koho sme stretli. Je Vám to známe? Pretože my to takto máme. A platí to dokonca aj tam, kde nás práca úplne nenapĺňa. Povedzme, že nie je našim koníčkom, ale LEN zdrojom obživy.

Tak si teraz predstavte, to nasadenie a hodnotu, ktorú svojou prácou dokážeme vytvoriť keď nás to TOTÁLNE napĺňa. Tam, kde sa cítime odborne podkutí. Tam, kde vieme, že niečo už vieme a niečo sme už dokázali. Tiež to tak máte? Je nás veľa. Husákových detí.

A čo to znamená pre druhú stranu – pre biznis, zamestnávateľov a zadávateľov?

Maximálnu motiváciu na cieľ, zadanie. Znamená to aj úplne iný rozmer efektivity. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo je v západnej Európe tak obľúbené najímať ľudí z východu? Nie vždy je to totiž o nákladoch, ale o tom píšem nižšie.

Je to naša húževnatosť, snaha, drive, fokus a určite aj širší univerzálnejší záber.

Keď sme po revolúcii začali pracovať, alebo dali šancu našej kariére, museli sme prejsť mnohými štádiami „NEVIEM“. Neviem má podobné kúzlo ako v súčasnosti ospevované „PREČO“. Ak totiž sám pred sebou priznám, že neviem, a vadí mi to, automaticky začnem zisťovať prečo. A nielen to.

Zisťujeme ako sa to robí inde, ako to robia iní. Či to takto môžem robiť aj ja a hľadám svoj spôsob „AKO“. Neviem v našich podmienkach znamenalo, do veľkej miery, že vnímame súvislosti. Nehľadeli sme na „NEVIEM“ izolovane. Naše pozície neboli obmedzené konkrétnymi hranicami či právomocami alebo hierarchiou.

Nikto nemal relevantné skúsenosti. Posielali nám zahraničných expertov, ktorí však boli v našich podmienkach a realite stratení. Naučili sme sa teda vnímať súvislosti. Učili sa tým o systémoch a projektovej práci. Nadobúdali stále širší záber toho, na čom sme pracovali. V tom je naša veľká výhoda.

Nielen podmienky, v ktorých sme naberali skúsenosti boli iné. Iný je aj samotný trh na ktorom hľadáme a nachádzame uplatnenie.

V sofistikovaných pracovných trhoch sú pozície dané. Je dané presne kedy a ako môžete postúpiť. Kde, kedy a ako sa máte zapojiť. Alebo naopak.

Miera našej osobnej zodpovednosti za prácu je daná práve našim širším záberom. A širší záber je daný aj trhom, na ktorom sa pohybujeme. Malý trh neumožňuje prílišnú špecializáciu. Malý trh extrémne špecializácie neunesie a už vôbec nie v zamestnaní. A tak sme naberali skúsenosti a vedomosti aj z bezprostredne súvisiacich profesií.

Trpíme celoživotným presvedčením, že bez práce nie sú koláče.

Museli sme nielen robiť „svoju“ prácu, ale aj prácu iných. Keď bolo treba alebo aj vtedy keď nie, iba sa zistilo, že v tom môžeme byť dobrí. Poviete si, špecialisti, ktorí skutočne robia iba svoju prácu, tak ako na západnom pracovnom trhu, dokážu preniknúť do absolútneho detailu. To sa však nevylučuje. Aj my spravidla máme tú svoju špecializáciu, kde ideme veci na koreň.

Avšak práve naša schopnosť generalizovať, zjednodušovať, je v mnohých prípadoch tým veľmi špecifickým, čo priťahuje západný pracovný trh. Navyše k nášmu prekliatiu a výhode zároveň – trpíme vnútorným presvedčením, že bez práce nie sú koláče. Presvedčením, že úspech sa dosahuje iba tvrdou prácou. Pre iných aj na sebe. Ale aj veľkými snami.

Kindermanažment, aj to je to naša realita.

Zvykli sme si, že v stredoeurópskom regióne stretnete CEO, CFO, CMO alebo inými C-pozíciami, ktoré sú obsadené mladšími ročníkmi. V západnej Európe je to skôr výnimka. Postup do C-suite si treba odpracovať a odžiť.  Prečo je to tak? Sme draví, chceme pracovať, máme širší záber vnímania súvislostí, vnímame dokonca pomerne intenzívne aj iné riziká, či už sú to riziká politickej kultúry, rýchlych a robustných zmien v legislatíve. Ale aj nastavením kultúry podnikania.

Musíme sa vedieť rýchlo prispôsobiť. Všetko sa mení a žiadne pravidlá neplatia desaťročia a my to musíme stíhať. Sme teda flexibilní a v rýchlom slede sme preskákali mnoho fáz. A áno, niektoré nám neraz chýbajú.  Sme však ochotní učiť sa. Sme vďační za príležitosť.  A navyše, sme ochotní kariére obetovať podstatne viac. Dôvody pre ktoré to tak máme, vie každý z nás sám za seba.

Z novembrových tínedžerov sú štyridsiatnici, z ponovembrových podnikateľov zrelí päťdesiatnici. Stále však máme drive. Zvyk je totiž železná košeľa.

Nevyužiť tieto šance a náš stále veľký potenciál a pridanú hodnotu pre biznis je trestuhodné. Tí ktorí to nevidia riskujú, že nakoniec nebudú úspešní ani v biznise. Pretože biznis je o využitých príležitostiach, o schopnosti vedieť sa prispôsobiť.

Možno je však predsa len niečo inak. Možno sme v tých 40+ rokoch predsa len dospeli. Stále nám nechýba nasadenie, drive a zodpovednosť. Máme skúsenosti, ale niečo už chceme inak. Chceme od života viac. Chceme férový pomer medzi pracovným životom a tým, čo žijeme.

Niektorí na to prichádzali postupne a jednotlivo. Tak trochu osamotene a častorát nepochopení. Pre mnohých však bola práve pandémia ako ľadová sprcha, ktorá nám otvorila oči dokorán. A dala pristor túžbe žiť život naplno, nielen v práci.

Platforma FlexiExpert je unikátna. Je presne o nás a pre nás.

Platforma FlexiExpert je miestom, kde na to vytvárame priestor. Vidíme ten potenciál, vidíme tie výhody, ktoré naši ľudia majú, vidíme tu mieru odbornosti, ktorá má oveľa väčšiu šancu preraziť hromadne. Aj preto je FlexiExpert unikátna platforma, stredoeurópska, ktorá stavia na našej vášni pre prácu, ktorú milujeme, zodpovednosti, ktorú máme v žilách, svedomitosti, ktorá nám je vlastná a skúsenostiach, ktoré sú našim pokladom, ktorý ešte nebol úplne objavený.

A rozumieme tomu, pretože to je aj náš príbeh. Uvedomili sme si, že nevyužiť alebo nepokúsiť sa využiť potenciál tých, ktorí to vidia podobne, by bolo nesmierne nešťastné. A my nemáme rady premrhané príležitosti. Ani si ich nemôžeme dovoliť.