Dôležitá otázka, ktorá si zaslúži pozornosť – v čom je platforma FlexiExpert iná?

- blindspot

Nejdeme s bubnom na zajace, chceme žiť tu a teraz. A to je podstatné. Pochádzame z východnej Európy, vnímame a akceptujeme realitu. Náš pracovný trh je iný, rozdielny od západného trhu. Preto platformy, ktoré existujú vo svete, nemôžu úplne rovnako fungovať tu u nás. Máme tu iné pohľady, iné vnímanie, inú históriu aj skúsenosti. Platforma FlexiExpert má však práve preto čo ponúknuť a je toho naozaj veľa!

FlexiExpert nie je len databáza

Platforma FlexiExpert nie je len databázou. Jej súčasťou je aj databáza klientov a projektov. Klienti práve prostredníctvom projektov priamo cez platformu môžu osloviť a ponúknuť svoje zadania registrovaným expertom. FlexiExperti tak majú možnosť ponúknuť svoje služby a expertízu klientom.

Registrácia na platforme umožní firmám prístup k desiatkam špičkových expertov.

Platforma odstraňuje administratívne prekážky spojené s procesom onboardingu u klientov, čo u tých väčších firiem môže byť celkom hassle a častokrát sa tam samostatne pôsobiaci freelancer ani nedostane. Registráciou na platforme získa klient, teda firma a jej manžéri a projektoví vedúci, prístup k desiatkam a neskôr stovkám špičkových expertov. Najprv zo Slovenska, neskôr však aj z ďalších krajín CEE.

Pri súčasnej situácii na pracovnom trhu a vyhliadkam súvisiacich s demografickou krízou to môže byť pre firmy kľúčová výhoda. Nájsť na trhu kvalitných ľudí bude čoraz náročnejšie. Chcieť viazať a platiť ich plnú kapacitu, ekonomicky nezmyselné. A dosť dobre aj nemožné.

Veď aká už bude motivácia špičkového experta viazať celú svoju kapacitu na jedného klienta – zamestnávateľa. A zaviazať sa k pracovnej dobe, každodennej dostupnosti s 25 či 30 dňami dovolenky ročne. A zastaranému pracovnému právu, ktoré nechráni nikoho, akurát všetkých obmedzuje.

Možnosti platformy FlexiExpert sú však oveľa väčšie. Budúcnosť totiž bude patriť virtuálnym agilným tímom.

Do budúcnosti je našou víziou možnosť tvoriť celé projektové tímy prostredníctvom našej platformy. Pretože veríme, že budúcnosť expertných služieb pre biznis je o projektoch a flexibilite a nie o trvalých pracovných úväzkoch a korporátnej hierarchii.

Tak FlexiExperti ako aj Klienti budú mať možnosť si prostredníctvom platformy vytvárať svoje tímy. FlexiExperti získajú možnosť ponúknuť klientovi aj komplexné riešenie zahŕňajúce viaceré profesie či oblasti, do ktorých daný projekt zasahuje.

Aj klient si môže vytvoriť na platforme svoju vlastnú databázu expertov, s ktorými sa mu dobre spolupracuje. Oslovovať ich aj opakovane na podobné projekty a zadania. Dokonca môže v rámci jedného projektu hľadať aj viacerých FlexiExpertov. V rôznych oblastiach biznisu a s rôznymi špecializáciami či konkrétnymi skúsenosťami. Presne podľa svojich aktuálnych potrieb.

FlexiExpertom však nemôže byť každý

Na platforme nemôže byť registrovaný každý freelancer. Je určená pre skúsených profesionálov s najmenej 10 a viac  rokmi relevantnej praxe v príslušnej biznis kategórii, v ktorej chce freelancer poskytovať svoje služby ako FlexiExpert.

Registrovaní experti naviac prechádzajú overovaním platformy. Aby sme si mohli byť istí, že ponúkneme klientom skutočne tých najlepších. Našim cieľom nie je kvantita, ale kvalita a výnimočné skúsenosti.

A tiež schopnosť spolu-práce, pretože ako FlexiExperti vytvárame komunitu. Pretože veríme, že aj keď je človek na voľnej nohe, je dôležité niekam patriť.

My sme sa registrovali. Chceme tvoriť nový pracovný trh zodpovedajúci skutočnej realite, ktorú zažívame a budeme zažívať. A nie sme sami, už je nás dosť a ideme ďalej.

Možnosti plarformy FlexiExpert sú obrovské! Prvým krokom je registrácia.