Čo pre mňa znamená byť FlexiExpert?

- Zuzana Lešová

FlexiExpert sa môže slobodne rozhodovať o svojej práci.

Pracovný čas, ktorý mi vyhovuje. Pracovať s témami, v ktorých vidím budúcnosť nielen pre seba, ale aj pre druhých. A samozrejme, čo je pre mňa najdôležitejšie – robiť to čo mi dáva jasný zmysel. FlexiExpert Zuzana Lešová. Toto je môj príbeh o ceste k projektu online platformy FlexiExpert by BLINDSPOT.

Veľakrát som rozbiehala nové projekty alebo aktivity. Som podnikateľka telom aj dušou.

Ich spoločným znakom vždy bolo, že mi niekde hlboko vo vnútri dávali zmysel. Ich hlavnou esenciou bolo nachádzanie nových spôsobov, postupov alebo možností. Častokrát som robila veci inak, ako bolo na trhu zvykom.

Orientovať sa na seba a na to, čo ma baví bol iba prvý krok.

Potom prišlo moje prvé obdobie Sebarozvoja. Sústredila som sa na spoznávanie samej seba, na rôzne druhy typológií a pod. Práve toto mi pomáhalo akceptovať vzájomné rozdielnosti v rodine a zlepšilo komunikáciu hlavne s deťmi.

Keď strácame svoj kompas v nás…

Aj u mňa prišlo obdobie, kedy som sa trochu stratila. Sústredila som sa na ľudí okolo seba a preberala za nich zodpovednosť natoľko, že som zabudla pracovať so svojimi snami a víziami. Prestala som v tom, čo som každý deň robila, vidieť zmysel a dlho som si to neuvedomovala. Len som cítila, že som nespokojná.

Ako to býva často, aj u mňa sa to skončilo rozvodom. Najhoršie ale bolo, že som zrazu nevedela, čo mám ďalej robiť, ako sa po pár rokoch vrátiť do pracovného života. Moje profesionálne dno bolo, keď som bola presvedčená, že mňa už nikde nezamestnajú, že naozaj nemám čo ponúknuť, že za sebou nemám veľkú kariéru… Bolo to veľmi ťažké obdobie, najmä preto, že som mala problém aj sa o tom s niekým porozprávať. Hanbila som sa za to, že si neverím.

Rozhovor sama zo sebou je ten najdôležitejší. Aj najťažší.

Mala som veľmi hlboký rozhovor sama so sebou. Zobrala som si dostatok času a zodpovedala si základné otázky – čo chcem, čo je pre mňa dôležité, a najmä čo mi dáva zmysel. V náročnom, ale úprimnom dialógu samej so sebou som opäť našla svoj kompas a moje najťažšie obdobie sa skončilo.

Uvedomila som si, že sa nechcem vracať k tomu, čo som robila predtým, že potrebujem ísť dopredu. Vždy som mala rada ľudí, rada som sa s nimi rozprávala, často som bola pre ľudí inšpiráciou. Veľa krát sa na mňa ľudia obracali s prosbami o radu.

Ja na prvom mieste. Čo ma zaujíma a dáva mi zmysel.

Vtedy sa začalo moje druhé obdobie Sebarozvoja. Absolvovala som školu arteterapie v Prahe. Potom som svoju pozornosť upriamila na koučing. Prešla som si niekoľkými certifikovanými kurzami. Pretože mi to dávalo zmysel a svoju budúcnosť som videla v tomto odvetví.

Začali mi do cesty prichádzať výzvy a ponuky. Každú som podrobila môjmu vnútornému auditu o zmysle nielen pre mňa ale aj „väčšieho“ zmyslu, ktorý zahŕňa vytváranie spoločenstiev a komunít.

Projekt FlexiExpert je unikátnou príležitosťou na SPOLU-PRÁCU.

A presne takýto projekt je aj platforma FlexiExpert. V Platforme sa spája sloboda voľby a možností a poskytuje veľký priestor na spoluprácu. FlexiExperti pre klientov, FlexiExperti sebe navzájom a samozrejme klienti FlexiExpertom.

Ja ponúkam znalosť prostredia malých a stredných firiem, v ktorom som sa celý svoj pracovný život pohybovala, a mám ho prežité a nacítené. A som rada, že budem súčasťou komunity špecialistov v rôznych oblastiach. Platforma je pre mňa sieťou vzájomných prepojení, podpory, inšpirácií a zaujímavých kontaktov. A obrovská príležitosť na zaujímavú a hodnotnú SPOLU-PRÁCU.

Je pre mňa dôležité, že komunita vytvorená cez Platformu bude vytvárať priestor na vyjadrenie sa a komunikáciu všetkých jej členov z rôznych profesných skupín. Platforma tak bude online priestorom pre nás všetkých.