Čo prináša online platforma FlexiExpert?

- blindspot

Platforma FlexiExpert by BLINDSPOT je virtuálnym miestom, kde sa stretáva ponuka expertných služieb s dopytom z biznisu po takýchto službách. Pokrýva prázdne miesta v rôznych oblastiach spolu-práce a biznisu. Platforma FlexiExpert by BLINDSPOT prináša nový normál v pohľade na pracovný trh, nový pohľad na spolu-prácu, novú filozofiu a nové návyky. Čo je to FlexiExpert? Či skôr kto je to?

platforma flexiexpert

FlexiExpert je skúsený profesionál na voľnej nohe

FlexiExpert je seniorný profesionál s odbornými skúsenosťami v niektorej z biznis oblastí, ktorý sa zaregistruje na platforme. Odborné kvality a skúsenosti FlexiExperta overíme prostredníctvom referencií pri registrácii experta na platforme. Každý FlexiExpert sa môže zaregistrovať v maximálne troch z aktuálnych jedenásť biznis kategórií.

Takže to je aj odpoveď na otázku kto je to FlexiExpert. Skúsený profesionál na voľnej nohe, ktorý je bezplatne registrovaný na platforme a má overené referencie o nadobudnutí jeho expertízy. Zaujalo vás to a chcete vedieť či je platforma FlexiExpert by BLINDSPOT aj pre vás?

FlexiExpert a Klient sú partnermi v biznise.

Klientom môže byť akýkoľvek podnikateľský subjekt alebo aj organizácia s právnou subjektivitou, či už z verejného alebo súkromného sektora. Môže to teda byť malá alebo stredná firma, výrobný podnik, medzinárodná spoločnosť, ale právna alebo poradenská spoločnosť, či iná obchodná spoločnosť alebo prípadne aj iný FlexiExpert. Skrátka každý kto potrebuje služby experta na spolu-prácu v niektorej oblasti biznisu.

Podstatou je, že sa jedná o B2B spolu-prácu, teda nie pracovnoprávny, ale komerčný vzťah medzi dvoma podnikateľskými subjektami. Klient teda nezamestnáva FlexiExperta ako zamestnanca, kupuje si od neho jeho expertné služby. FlexiExpert a Klient sú partnermi.

Spolu-práca na platforme FlexiExpert prebieha prostredníctvom projektov.

Projektom je každá požiadavka registrovaného klienta na platforme. Projektom sú rôzne typy mandátov a dopytov na poskytovanie služieb. Ako napríklad časovo ohraničené zadanie projektového tipu, dočasná práca experta na analýzu a vypracovanie návrhu riešenia konkrétneho problému klienta, potreba špeciálnych služieb alebo veľmi špecifických či úzko špecializovaných zadaní. Jednoducho vždy tam kde chýbajú dostupné interné kapacity. Alebo, kde skrátka nedáva zmysel na úzku špecializáciu zamestnávať človeka. Môže to však byť aj spôsob „zastupovania“ interného zamestnanca počas dlhodobej PN či materskej dovolenky alebo sabbaticalu, ktoré klient nemá záujem riešiť novým pracovnoprávnym vzťahom. Možností je mnoho.

Platforma FlexiExpert by BLINDSPOT však ide ešte ďalej. Okrem služieb jednotlivých FlexiExpertov platforma umožňuje a podporuje aj vytváranie expertných tímov, v ktorých budú spolu fungovať viacerí FlexiExperti ako jeden virtuálny tím a poskytovať komplexné služby pre biznis, naprieč viacerými biznis kategóriami.

Rovnako tak platforma umožňuje vytváranie agilných tímov, kde sa interné kapacity a tímy u klienta doplnia kapacitami FlexiExpertov. FlexiExpert nie je zaťažený tým, čomu hovoríme prevádzková slepota interného prostredia klienta. Disponuje unikátnymi schopnosťami a expertízou, ktoré mu umožňujú riešiť komplikované a komplexné projekty s vysokou pridanou hodnotou. A klient tak nie je odkázaný využívať outsourcing a má možnosť vytvárať si svoje vlastné interné know-how.

A to je ešte len začiatok. Možnosti platformy FlexiExpert sú neobmedzené.

A to je ešte len začiatok. Možnosti flexibilnej komerčnej spolu-práce cez platformu sú neobmedzené. Našu platformu chceme ďalej vyvíjať podľa toho, aké nové možnosti a príležitosti nám prinesie budúcnosť s kriticky obmedzenými personálnymi kapacitami na trhu, nepriaznivou demografiou a túžbou ľudí po zmene spôsobu práce a flexibilite v pracovnom živote. Presne pre to naša platforma  vznikla a my tu dnes sme a s vašou podporou a priazňou aj budeme vždy, keď naše služby budete chcieť využívať.

Spolu-práca?!

Spolu-práca FlexiExperta s Klientom sa zakladá na ich vzájomnej dohode. O cene, o forme spolupráce, jej dĺžke a obsahu. Všetky ostatné parametre spolupráce sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami platformy.

Reputáciu si FlexiExpert buduje prostredníctvom spätnej väzby a hodnotením spolupráce zo strany klienta. Hodnotenie je povinnou súčasťou ukončenia každého projektu. Čím viac FlexiExpert získa a realizuje mandátov prostredníctvom platformy, tým lepšiu predstavu získavajú ostatní klienti nielen o jeho odborných kvalitách, ale tiež o jeho prístupe k práci alebo komunikácii.

Flexibility | Expertise | Transparency |Fair Value | Personal Commitment

Platformu FlexiExpert by BLINDSPOT sme vybudovali na týchto piatich základných hodnotových princípoch. O nich však niekedy nabudúce.